İtalya Erasmus

İtalya Vizeler

İtalya  Erasmus Programı dahilinde gidek olan öğrencilerin öncelikli olarak kabul göreceği eğitim kurumundan talep edilen kabul yazısı  olmalı ve aslı (orjinali ) teslim edilmelidir.

İtalya Erasmus  vizesi için  gerekli belgeler tarafımızca iletilecek olup, 90 günü  aşan başvurular  Ulusal Vize kategorisinden yapılmaktadır.Bireysel yapılan başvuruların  eksik ve hatalı evraklar sebebiyle redde gittiğini hatırlar başvurunuzu  bir uzman eşliğinde yapmanızı önemle  tavsiye ederiz.Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaraları 0850 532 70 63’dır.

İtalya Eğitim Vizesi İçin Gerekli Olan Evrak Listesi Aşağıdaki Gibidir ;

 • İkamet İzini ( Oturum İzini) Formu; İtalyanca olarak doldurulmalı ve gerekli bilgiler doğru ve hatasız girilmelidir.
 • Pasaport : Son 10 yıl içerisinde alınmış olmalı en az 2 adet boş sayfası bulunmalı ve seyahat bitim süresinden itibaren 3 ay geçerlilliği olmalıdır.
 • 3 adet 35×45 cm boyutlarında güncel biyometrik fotoğraf
 • Kabul Gördüğünüz Eğitim Kurumundan gelen Davet Mektubunuz
 • Vize başvurusunda bulunan kişinin Avrupa Birliği Programı kapsamında  desteklendiğini gösterir belge, Türkiye Ulusal Ajansı ( AB Eğitim ve Gençlik  Programları Merkezi ) veya TUBİTAK tarafından verilmiş mektup.
 • Acil Tıbbi Bakım ve Hastane tedavisini kapsayan 30.000 Euroluk veya 50.000 Usd’lik Seyahat Sağlık Sigortası.Sigorta Başlangıç ve Bitiş Tarihi Eğitim Dönemini kapsayacak şekilde olmalı ve İngilizce Aslı Sunulmalıdır
 • Konaklama Bilgisi
 • Uçak Rezervasyonu  bazı durumlarda  biletin satın alınması talep edilebilmektedir.
 • 6 ay’dan daha uzun süre kalacak kişiler için taahhütname. Taahhütname ebeveynler tarafından noter huzurunda düzenlenmeli ve yeminli tercüman tarafındanİtalyanca’ya tercüme edilmelidir.
 • Türkiye’deki Eğitim kurumundan alınmış onay yazısı
 • Başvuru Sahibi Öğrenci ise ; E-devlet üzerinden alınmış kare kodlu öğrenim belgesi veya okuldan alınmış imzalı kaşeli öğrenci belgesi
 • Başvuru Sahibi Çalışan ise ; İşveren mektubu / veya izin yazısı , SGK’dan alınmış kare kodlu hizmet dökümü
 • Başvuru Sahibi Reşit değil ise ; Anne ve Baba tarafından noterce onaylanmış muvafakatname
 • Kimlik Fotokopisi , Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ( Nüfus İdaresinden)
 • Ekonomik Durumu Gösteren Belgeler; Banka Hesapları ( Son 6 ayı kapsayan bakiye özeti imzalı kaşeli ve bankanın imza sirküleri de dahil ).Varsa  araç ruhsatı tapu belgesi  fotokopisi … vb.