Oturma İzni

Schengen Oturma İzni talebi değerlendirilirken başvuru sahibinin Schengen kamu güvenliğine ve düzenine karşı olan hassasiyeti, Federal Schengen’ya olan bağları ve Schengen’daki ikamet süresi dikkate alınır. Ayrıca kişinin iş durumu, çalışıyorsa gerekli izinlere sahip olması, Almanca bilgisi, Federal Schengen’nın hukuk ve toplumsal düzenine olan uyumu dikkate alınmaktadır.

 • Göç Yasasına göre Schengen oturum izni talebinde bulunan kişinin başvurusu değerlendirilirken;
 • Kişinin oturum vizesi alacağı ülkenin dilinden, basit bir tarzda sözlü olarak kendini yeterli şekilde ifade edebilmesine,
 • Kişinin kendisi ile birlikte yaşayan aile fertleri için yeterli büyüklükte bir eve sahip olmasına,
 • Kişiye Schengen ülkesi uyum kursuna katılması şartı konmuşsa, kişinin Schengen uyum kursunu başarıyla tamamlamış olmasına,
 • Okul ve mesleki eğitim diplomasına,
 • Yabancı ve kendisi ile aile birliği içinde yaşayan yakınların aile sağlık sigortasının bulunmasına,
 • Yabancının Schengen’da çalışmasına dair tüm yasal izinlere sahip olması ve bir meslekten düzenli kazancının olmasına,
 • Kendisi ile aile birliği içinde yaşayan eşinin yurt içinde ve yurt dışında yaşlılık güvencesi için prim ve ödeme yapmasına (fiziki, ruhsal ve zihinsel bir hastalık veya engellik durumları hariç),
 • Oturum izni talebinde bulunan kişi beraber yaşadığı aile bireylerinin geçimini sağlayacaksa, kendisinin ve ailesinin geçimini kalıcı ve düzenli bir gelir ile güvence altına almış olmasına,
 • Schengen’nın hukuk ve toplumsal düzeni ile hayat şartları hakkında temel bilgilere sahip olmasına,
 • Oturum izni talebinde bulunan kişi, birlikte yaşadığı aile bireylerinin geçimini sağlayacaksa yeterli büyüklükte bir eve sahip olmasına dikkat edilmektedir.
 • Evlilik birliği sebebiyle oturum izni talep eden çiftlerde eşlerden birinin bu şartları yerine getirmesi yeterlidir.

Avrupa Birliği ikamet izninde, Avrupa Birliği üye ülkelerden biri tarafından tanzim edilmiş Mavi Kart hamili olması ve yabancının Avrupa Birliği üye ülkesinde Mavi Kartı ile asgari olarak 18 ay ikamet etmesi ve 2 yıldan beri Mavi Kart sahibi olması gerekmektedir. Oturma izni Schengen’nın genelinde geçerli olmak üzere verilmektedir. İkamet izni Schengen Uygulama Anlaşması hükümlerine göre 90 günü aşmamak kaydıyla Schengen anlaşmasına taraf ülkelerde de geçerlidir.

Oturum izni talebinde bulunan kişi, önemli ekonomik yararın olacağı düşünülen veya bölgesel ihtiyacın bulunduğu bölgelerde iş istihdamı sağlayacaksa kişiye bağımsız çalışma amaçlı oturum izni verilebilir. Oturma izni talebi değerlendirilirken yabancının girişimcilik tecrübesi, yatırılacak sermayenin miktarı, uygulamaya konacak işin istihdama ve meslek eğitimine etkileri ve teknolojik yenilik çalışmalarına katkıları açısından değerlendirilir.

45 yaşından büyük yabancılar, ancak uygun bir yaşlılık güvencesine sahip olmaları halinde oturma izni alırlar. Oturma izni en fazla 3 yıl süreyle verilmektedir. 3 yıl sonra yabancının planladığı işi bir şekilde gerçekleştiriş ve geçimini ve kendisiyle birlikte yaşayan aile bireylerinin geçimini sağlaması halinde yerleşme izni verilmektedir.

İltica talebinde bulunmuş olan bir yabancıya iltica işlemlerinin nihai olarak sonuçlanmasından önce ikamet izni verilmesi ve yasal hak sahipliği dışında sadece en yüksek eyalet merciinin muvafakatıyla ve ancak Schengen’nın çıkarlarının gözetilmesi halinde iltica talebinde bulunan kişiye ikamet izni verilmektedir.

Öğrenim Amaçlı Schengen Oturum İzni

Yabancı uyruklu vatandaşa eğitim amacıyla Schengen’da ikamet ediyorsa oturum izni verilmektedir. Yüksek öğrenim amacı yüksek öğrenime hazırlayan dil kursları ile dil programlarını da içermektedir. Yüksek öğrenim amaçlı oturum izni öğrencinin üniversiteye resmi olarak kayıt yaptırdığı durumlarda geçerlidir. Yabancı öğrencilere oturum izni aşamasında öğrencinin Almancası da göz önünde bulundurulmaktadır. Fakat Almanca dil hazırlık eğitimi verilen üniversitelere kayıt yaptırmış öğrencilerde bu koşul aranmaz. Yüksek öğrenim amaçlı oturma izninin geçerlilik süresi, ilk verildiğinde ve uzatıldığında en az 1 yıl öğrenim ve yüksek öğrenimine hazırlayan önlemler sırasında süre 2 yılı geçmemelidir. Öngörülen bağımsız çalışma faaliyeti, yüksek okul öğreniminde edinilen bilgilerle ya da bir araştırmacının veya bilim insanının faaliyetiyle bir ilgisi olduğunu belli etmelidir.

Öğrenim başvurusu amaçlı ikamet izni en fazla 9 aydır. Uzun süreli öğrenim amaçlı Schengen’ya gelenlere başka bir ikamet amacı için oturum izni verilmemekte veya başka bir amaç için öğrencinin oturum izni uzatılmamaktadır. Öğrenciler için talep edilen oturum izni yabancı öğrencilere 120 tam günü ve 240 günü geçmeyen çalışma hakkı tanır. Yabancı ülke vatandaşına yüksek öğrenime hazırlık amaçlı olmayan dil kurslarına katılmak için de oturma izni verilmektedir. Bu durumlarda dil kursunun süresi dikkate alınır

Başka bir Avrupa Topluluğu üye ülkesi tarafından kendisine Avrupa Konseyinin 13 Aralık 2004 tarihli direktifiyle Üçüncü Ülke Vatandaşlarının Yüksek Öğrenime Kabul Edilmelerine veya Öğrenci Mübadelesine ya da ücretsiz mesleki eğitime ya da gönüllü hizmetlere katılanlara süreli oturum izni verilebilmektedir.

Schengen Oturum İzninin Uzatılması

Yabancı ülke vatandaşının Schengen’ya girişinden sonra Yabancılar Dairesi tarafından verilmiş veya süresi uzatılmış bir ikamet izni kanun hükümlerine bağlı olarak uzatılabilir. Schengen Oturma İzni uzatılmadan önce yabancının bir uyum kursuna düzenli olarak katılma yükümlülüğüne uyup uymadığı tespit edilir. Yabancının, 44a maddesinin 1’nci fıkrası 1’nci cümlesine göre bir uyum kursuna düzenli olarak katılma yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde bu durum, oturma izninin uzatılmasına ilişkin karar verilirken dikkate alınır. Oturma izninin uzatılması hususunda karar verilirken, başvuru sahibinin yasal ikametinin süresi ve yabancının Federal Schengen’da yasal olarak ikamet eden aile fertleri için ortaya çıkacak sonuçlar dikkate alınır. Yabancının uyum kursuna düzenli olarak katılma koşulunun bulunması halinde, kişi uyum kursunu başarılı şekilde tamamlayamazsa veya toplumsal, sosyal yaşama başka türlü uyum sağladığını ispat etmediği sürece oturma izni her defasında asgari olarak 1 yıl uzatılır.